Innmeldingsskjema

I tillegg til medlemsap i idrettslaget tilkommer det treningsavgifter til de grupper man er medlem i

ddmmyyyy

Stt Kryss for hvilken idrettsgren du melder deg inn i

Konferer med lagleder for korrekt betegnelse